GDPR

Vi sparar följande persondata om våra kunder:

För- och efternamn, telefonnummer & i vissa fall bankkontouppgifter.
Inse Recycle värnar om din personliga integritet & strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt. Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat & lämnas aldrig ut till någon person, juridisk person eller organisation.

Tullportsgatan 11
761 30 Norrtälje
Sverige

©2019 by Inse Norrtälje.